วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556ไอยรา เวคเตอร์
เป็นสุดยอดของเทคโนโลยีสมัยใหม่ล่าสุด ผลิตภัณฑ์เพื่อเกษตรไทย สารอัจฉริยะ ประสิทธิภาพสูง เร่งยาให้เร็ว เร่งยาให้แรง เพิ่มประสิทธิภาพของยาและสารเคมี ดูดซึมเข้าสู่ระบบเซลล์ของพืชได้อย่างรวดเร็ว ออกฤทธิ์ได้เต็มประสิทธิภาพ ช่วยแก้ปัญหากับเกษตรได้จริง ลดต้นทุน เพิ่มผลผลิต

คุณสมบัติ
     - ช่วยให้สารเคมีออกฤทธิ์ทำได้ได้มากถึง 99%
     - เชื้อโรค แมลง หญ้า ถูกกำจัดได้อย่างง่ายดาย
     - ควบคุมการระบาดของแมลงและหญ้า ได้นานมากขึ้น
     - ไม่ต้องฉีดพ่นสารเคมีบ่อยครั้ง
     - ลดการใช้สารเคมีลง
     - ไม่กลัว แสงแดด ลม และฝน

วิธีใช้
ทุกครั้งที่ฉีดพ่นสารทางใบ เช่น ยาฆ่าเมลง ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าเชื้อรา หรือ อาหารเสริม ไอยราเวคเตอร์ 1 ฝา 5 ซีซี ต่อน้ำ 20 ลิตร ถ้ามีการระบาดของแมลงอย่างมาก ให้เพิ่มปริมาณ ไอยารา เวคเตอร์ เป็น 2 ฝา (10 ซีซี) ต่อน้ำ 20 ลิตร


สรุปผลที่ได้รับจากการใช้เวคเตอร์&อะมิโนเป็นประจำ
1.เป็นการช่วยลดต้นทุนให้เกษตรกร เมื่อใช้เวคเตอร์ผสมกับสารปราศัตรูพืชจะช่วยปราบเพลี้ยกระโดด แมลงต่างๆ เชื้อโรค
   เชื้อรา  ต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและเด็ดขาด ไม่ต้องฉีดซ้ำบ่อยๆ เมื่อใช้ร่วมกับยาฆ่าหญ้า จะทำให้หญ้าตายเร็ว ตายนาน ตายสิ้นซาก
2.ช่วยลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีลง เมื่อใช้เวคเตอร์+อะมิโนเป็นประจำ จะช่วยทำให้พืชทุกชนิดได้รับสารอาหารครบถ้วน
   เกษตรกรจึงสามารถลดการใช้ปุ๋ยลงได้ถึง 20-30%
3.ช่วยลดการใช้สารเคมี ทำให้ปลอดภัยทั้งผู้ใช้และผู้บริโภค เมื่อเกษตรฉีดพ่นสารกำจัดแมลง+ศัตรูพืชได้ผล
   ก็จะลดการฉีดพ่นสารเคมีลง จึงเป็นการช่วยให้เกษตรกรและผู้บริโภคปลอดภัยจากสารเคมีตกค้าง
4.ช่วยเพิ่มผลผลิตให้เกษตรกร เมื่อพืชได้รับสารอาหารที่ครบถ้วนแล้ว จะทำให้พืชแข็งแรง เติบโตอย่างเต็มที่
   และให้ผลผลิตเพิ่มมากขึ้น ถ้าเป็นผลไม้ จะช่วยทำให้ผลโตไวมาก มีขนาดใหญ่ สีสวย ให้รสชาดดี


 

ความประทับใจจากผู้ใช้เวคเตอร์พลัส 

เวคเตอร์พลัส พี่อ้อยบางใหญ่
ติดต่อ คุณพรพิมล ตันประวัติ โทร 081-8447544 Email: saku2u.com@gmail.com http://www.saku2u.com